Resultaatgericht advies en implementatie

Van organisatiescan tot praktisch personeel & organisatie -gerelateerd advies.

Advies van HRM LINQ richt zich op duurzame inzetbaarheid van mens en organisatie. Hoe loopt het en wat zou er moeten veranderen om het één en ander nog beter te laten verlopen voor nu en in de toekomst? Worden medewerkers goed begeleid? Worden ze uitgedaagd om het beste uit zichzelf te halen?  Vertonen medewerkers eigenaarschap en/of ondernemerschap?

Advies van HRM LINQ kan zich richten op de ontwikkeling en verandering van de medewerkers en leidinggevenden of het een team of de complete organisatie. Mede door mijn bedrijfskundige achtergrond leg ik eenvoudig de link tussen de de strategie, de structuur en de organisatiecultuur én het functioneren en ontwikkelen van de mensen

Advies van HRM LINQ is altijd maatwerk. Van tevoren worden heldere afspraken gemaakt over de aanpak. De organisatiescan die wordt uitgevoerd, leidt tot een praktisch advies dat in nauwe samenwerking kan worden geïmplementeerd. Als je het probleem of doel zelf al kunt benoemen, dan kan sneller worden gestart met het implementatietraject.